การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566

นายฉัตรชัย เวชสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มีการจัดประชุมประจำเดือนภายในหน่วยงานเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของ จภ.6 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดสอบพนักงานจ้างเหมาบริการและการระวังชี้แนวเขตที่ดิน

วันที่:14 เมษายน 2566

เข้าชม:130

ข้อมูลโดย: adminsamutprakan