ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.6 ตรวจราชการในพื้นที่ จภ.6 (สป.) และประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ของ จภ.6 (สป.) โดยนายฉัตรชัย เวชสาร ผจภ.6 (สป.) ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ และ ผจภ.6 ได้มีข้อสั่งการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้เตรียมความพร้อมอัตรากำลังคนประจำเรือสำหรับเรือตรวจการณ์สีส้มที่ จภ.6 (สป.) ขอรับการสนับสนุนจาก จท.
2. การเชื่อมต่อข้อมูลจากกล้อง CCTV ของท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฟาก
3. การติดตามผลการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการเรือและผู้ควบคุมเรือ
4. ให้ตรวจสอบเขตการเดินเรือและประเภทเรือสำหรับเรือที่ให้บริการสำหรับการลอยอังคาร
5. กำชับ ผจภ.6 (สป.) ให้กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านการปฏิบัติงานและการได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงจะได้รับ
6. เน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดช่องทางการติดต่อให้สามารถติดต่อประสารงานกรณีเร่งด่วนได้

วันที่:15 มีนาคม 2566

เข้าชม:30

ข้อมูลโดย: adminsamutprakan

แกลเลอรี่