การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

นายฉัตรชัย เวชสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวทิพย์สิตา สุทธิรัชต์เจริญ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง YOUTUBE ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

วันที่:10 มีนาคม 2566

เข้าชม:147

ข้อมูลโดย: adminsamutprakan

แกลเลอรี่