จภ.6 (สป.) การกำกับ ป้องกันอุบัติเหตุเรือไฟไหม้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายฉัตรชัย เวชสาร ผจภ6.(สป.) และงานตรวจการฯ ได้ดำเนินการ ตามที่ อจท. สั่งการ เกี่ยวกับการกำกับ ป้องกันอุบัติเหตุเรือไฟไหม้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ ให้ จภ6. สาขา มีการกำหนดมาตรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แจ้งอู่เรือปฏิบัติตามมาตรการ การกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง นั้น

จภ6.(สป.) ได้ดำเนินการตรวจสอบการได้รับอนุญาตของอู่ ตรวจสอบมาตรการในการปฏิบัติงาน หรือมาตรการในการป้องกันด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมของอู่ จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

  1. บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ ทะเบียนเลขที่ 2/2533
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารีน หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ ทะเบียนเลขที่ 61167090011 (12 มิ.ย. 2561) (คานเรือ)
  3. บริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมีไทย จำกัด (มหาชน) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ ทะเบียนเลขที่ 61167090010 (อู่ลอย)

จากการดำเนินการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน และมี มาตรการ การแก้ปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้งมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัย และดับเพลิง

วันที่:18 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: adminsamutprakan

แกลเลอรี่