กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้สํู่การปฏิบัติ และสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไป

วันที่:06 ธันวาคม 2565

เข้าชม:165

ข้อมูลโดย: adminsamutprakan

แกลเลอรี่