อำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ และงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:577

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin