ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 16)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 16)

วันที่:22 ตุลาคม 2564

เข้าชม:145

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin