ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6


สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ

170 ถนนด่านเก่า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2395 2566-7 โทรสาร. 0 2389 4884

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:1899

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin